26.11.2019

Media

wróć

Łukasz Dubicki dla prawo.pl: Zakaz kary umownej za odstąpienie od umowy z powodu problemów płatniczych ważny w budownictwie

Uchwala Sądu Najwyższego dotycząca kar umownych za odstąpienie od umowy z powodu niewykonania zobowiązania pieniężnego jest szeroko komentowana w mediach. O samej uchwale i jej znaczeniu dla branży budowlanej pisaliśmy w naszej Bazie wiedzy już w dniu jej ogłoszenia. O niekorzystnym rozstrzygnięciu dla wykonawców mec. Łukasz Dubicki pisze również dla serwisu prawo.pl, gdzie podkreśla, że „uchwała spowoduje konieczność zrewidowania dotychczasowych konstrukcji umownych zabezpieczających wykonawców przed brakiem płatności i stworzenia rozwiązań, które nie będą tak ściśle wiązały prawa do naliczenia kary umownej z brakiem zapłaty”.

Pełen artykuł, w którym ekspert kancelarii wyjaśnia znaczenie uchwały SN, znajdą Państwo TUTAJ.