Do pobrania

Przekształcenie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów mieszkalnych we własność

Przekształcenie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów mieszkalnych we własność

Nowelizacja ustawy o własności lokali

Nowelizacja ustawy o własności lokali

Kodeks budowlany - analiza projektu ustawy

Kodeks budowlany - analiza projektu ustawy

Ustawa o prawach konsumenta - praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców

Ustawa o prawach konsumenta - praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców

Analiza funkcjonowania Ustawy deweloperskiej wraz z oceną planowanych zmian legislacyjnych

Analiza funkcjonowania Ustawy deweloperskiej wraz z oceną planowanych zmian legislacyjnych

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

Omówienie najważniejszych, planowanych zmian na gruncie uregulowań prawnych z zakresu prawa budowlango w roku 2014

Omówienie najważniejszych, planowanych zmian na gruncie uregulowań prawnych z zakresu prawa budowlango w roku 2014