Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest adresowana do osób odwiedzających stronę internetową Kancelarii. Mamy nadzieję, że zawarte poniżej informacje udzielą odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania odnośnie przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Kancelarii, w tym przy użyciu plików cookies oraz zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej jako: „RODO”). W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: kancelaria@dwadwokaci.com.

 

1.   Informacje ogólne

1.1.  Niniejsza Polityka prywatności składa się z dwóch części, Polityki ochrony danych osobowych określającej zasady przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem strony internetowej Kancelarii oraz Polityki cookies określającej rodzaj, zakres, sposoby korzystania z plików cookies oraz praw i obowiązków użytkownika.

2.   Polityka ochrony danych osobowych

2.1.  Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest Łukasz Dubicki Kancelaria Adwokacka. z siedzibą  w Warszawie (00-764 Warszawa) przy ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 76, posiadająca NIP: 7431832743 oraz REGON: 280623899 (zwana dalej: „Administratorem”).

2.2.  Od użytkowników strony internetowej Kancelarii mogą być pobierane dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy.

2.3.  Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

2.3.1.  Podjęcie działań niezbędnych przed zawarciem umowy – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2.3.2.  Informowanie o zmianach w prawie, orzecznictwie sądów oraz decyzjach administracyjnych, jak również bieżących wydarzeniach związanych z prawem oraz biznesem (newsletter) oraz marketing bezpośredni – imię, nazwisko, adres e-mail – podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

2.4.  Przetwarzając dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Kancelaria realizuje swoje prawnie uzasadnione interesy polegające na rozwoju swojej działalności oraz woli utrzymania więzi biznesowej z klientami oraz potencjalnymi klientami.

2.5.  Niniejsze dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów dostarczających Kancelarii pocztę elektroniczną, podmiotom świadczącym usługi w zakresie masowego wysyłania wiadomości e-mail.  

2.6.  Kancelaria przechowuje dane osobowe, o których mowa:

2.6.1.     W pkt 2.2.1. powyżej do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

2.6.2.     W pkt. 2.2.2. powyżej do momentu zakomunikowania Kancelarii, na adres kancelaria@dwadwokaci.com, woli zakończenia otrzymywania newslettera.

2.7.  Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia tych danych.

2.8.  Osoby, których dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO mogą wnieść sprzeciw, o którym mowa w art. 21 RODO.

2.9.  Wolę skorzystania z praw, o których mowa w pkt 2.7. oraz 2.8. powyżej należy zgłosić Administratorowi za pośrednictwem adresu e-mail kancelaria@dwadwokaci.com.

2.10.   Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2.11.   Podanie danych, o których mowa w pkt 2.3.1. oraz 2.3.2. powyżej nie jest wymogiem ustawowym, niemniej jednak podanie tych danych jest konieczne odpowiednio do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub otrzymania newslettera.

2.12.   Dane osobowe, o których mowa w pkt 2.3.1. oraz 2.3.2. powyżej nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

3.   Polityka cookies

3.3. Rodzaje przetwarzanych plików cookies.

3.3.1.  Stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjne oraz stałe.

3.3.1.1.    Pliki cookies sesyjne - są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3.3.1.2.    Pliki cookies stałe - pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

3.4.  Pliki cookies, z których korzysta strona internetowa Kancelarii wykorzystywane są wyłącznie przez zanonimizowane narzędzia analityczne, które nie pobierają danych osobowych.

3.5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Kancelarię na swoim urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z opcji Twojej przeglądarki.

3.6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.