Barbara Kowalska-Czarnota

ADWOKAT

T: +48 882 012 426

T: +48 (22) 646 22 80
F: +48 (22) 646 22 05
wróć

Informacje:

Adwokat. Ukończyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego stanowiącego placówkę dydaktyczną Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Warszawskiego i brytyjskiej fundacji edukacyjnej Juris Angliae Scientia. Ukończyła również Podyplomowe Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i przeciwko Mieniu prowadzone przez WPiA UW.

Zainteresowania zawodowe Barbary skupiają się wokół sporów sądowych oraz obsługi korporacyjnej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji M&A, jak również prawa i procedury karnej, zwłaszcza w zakresie tzw. white collar crimes.

Barbara posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców, w tym spółek notowanych na giełdzie oraz w alternatywnym systemie obrotu. Doradza w zakresie prawnych aspektów działania spółek, uczestniczy w posiedzeniach ich organów jako doradca lub pełnomocnik. Posiada także doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, zarówno materialnego, jak i procesowego. Aktywnie reprezentuje naszych Klientów przed sądami, jak również w toku negocjacji zmierzających do koncyliacyjnego kończenia sporów.


Publikacje:

„Kontradyktoryjne postępowanie karne - najważniejsze zmiany w postępowaniu dowodowym”, [w:] „Państwo i Prawo”, wyd. Wolters Kluwer SA, nr 4/2016


ZESPÓŁ