Łukasz Dubicki

Partner

T: +48 508 311 228

T: +48 (22) 646 22 80
F: +48 (22) 646 22 05
wróć

Informacje:

Partner, odpowiedzialny za praktykę Nieruchomości i Inwestycji.

Zajmuje się obsługą rynku nieruchomości, procesu inwestycyjnego, projektów deweloperskich oraz komercjalizacji obiektów handlowych. Jego praktyka zawodowa obejmuje prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych oraz doradztwo w zakresie korporacyjnej obsługi spółek.

Posiada istotne doświadczenie w kompleksowej obsłudze firm deweloperskich oraz inwestycji budowlanych mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Doradza przy nabywaniu nieruchomości, w procesach negocjacji umów o roboty budowlane oraz umów o prace projektowe. Ponadto prowadzi postępowania, związane z restytucją praw do nieruchomości.

Zdobył doświadczenie w sporach, związanych z budową i eksploatacją sieci przesyłowych i dróg publicznych, a także budową sieci przesyłowych i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Prowadził postępowania, związane z uzyskiwaniem odszkodowań za nieruchomości, przejęte przez podmioty publiczne pod budowę dróg oraz innych inwestycji infrastrukturalnych.

Wybrane projekty:

  • Doradztwo na rzecz inwestorów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, podziałów nieruchomości, prawa budowlanego, realizacji inwestycji, sprzedaży lokali.
  • Doświadczenie w stałej obsłudze i bieżącym doradztwie na rzecz grupy spółek deweloperskich realizujących szereg inwestycji mieszkaniowych na terenie całej Polski. Pełna obsługa prawna zarówno na etapie przygotowania inwestycji, ich realizacji, sprzedaży, komercjalizacji jak i prowadzenia sporów z wykonawcami.
  •   Doradztwo na rzecz spółki realizującej inwestycję, polegającą na modernizacji stacji elektroenergetycznej najwyższych napięć.
  • Doradztwo w prowadzeniu sporów w sprawach związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości wydzielonych pod drogi publiczne.
  • Reprezentowanie najemców oraz wynajmujących przy zawieraniu umów najmu powierzchni w galeriach handlowych oraz w sporach sądowych w tym zakresie
  • Sprawy sądowe związane z wzajemnymi roszczeniami stron procesu budowlanego. Spory dotyczą w szczególności roszczeń podwykonawców wobec generalnego wykonawcy oraz inwestora.
  • Projekty due diligence nieruchomości. 


ZESPÓŁ