Nowe zasady prowadzenia spraw sądowych dla firm

Nowe zasady prowadzenia spraw sądowych dla firm

Od 7 listopada 2019 roku obowiązują zupełnie nowe przepisy dotyczące postępowania sądowego między przedsiębiorcami. Nowelizacja wprowadza szereg istotnych modyfikacji w postępowaniu cywilnym. Wśród nich kluczowa zmiana dla przedsiębiorców – do KPC wraca...
Umowa drogowa nie może być ciężarem

Zarzut potrącenia na nowych zasadach

Do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzone zostały nowe regulacje dotyczące możliwości korzystania w postępowaniu sądowym z zarzutu potrącenia. Główne zmiany, które weszły w życie z dniem 7 listopada 2019 r. zmierzają do ograniczenia możliwości podnoszenia zarzutu...