Konferencja: III Polski Kongres Prawa Budowlanego
21 stycznia, 2020

Zapraszamy na trzecią edycję Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego, podczas której prelekcję na temat praktyki stosowania kar umownych w kontraktach budowlanych wygłosi mec. Łukasz Dubicki.

Łukasz Dubicki podczas swojego wystąpienia omówi praktyczne aspekty stosowania kar umownych między uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz zasady dobrego redagowania umów. Ekspert naszej kancelarii przedstawi również najczęstsze błędy, pojawiające się w związku z korzystaniem z kar umownych oraz wskaże dobre i złe praktyki redagowania kontraktów w tym zakresie. Nie zabraknie również omówienia najnowszego orzecznictwa.

III Polski Kongres Prawa Budowlanego odbędzie się w Warszawie w dniach 20 – 23 maja 2020 roku. Wystąpienie mec. Dubickigo rozpocznie się drugiego dnia wydarzenia. Pełny harmonogram prelekcji oraz szczegóły zapisów dostępne są TUTAJ.